Energia Dla Ciebie

Białe certyfikaty a zachowania o charakterze prooszczędnościowym

Świadectwo efektywności energetycznej przyznawane jest podmiotom, które zrealizowały lub planują przeprowadzić przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie oszczędności energii. Celem systemu białych certyfikatów jest zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania zachowań o charakterze energooszczędnościowym. Wiąże się to z obopólnymi korzyściami – zarówno dla firm, jak i dla środowiska.

Co należy wiedzieć o białych certyfikatach?

System białych certyfikatów powstał z myślą o zwiększeniu ochrony środowiska. Unia Europejska dąży do tego, aby przedsiębiorcy podejmowali zachowania zmierzające do większej oszczędności energii. Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej wiąże się z wieloma korzyściami i jest przyznawane za przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie oszczędności energii. Zgodnie z planem dzięki systemowi białych certyfikatów możliwe będzie zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych i przez urządzenia potrzeb własnych. Redukcji mają ulec straty energii elektrycznej ciepła i gazu – zarówno w dystrybucji, jak i w przemyśle.

Świadectwo efektywności energetycznej wyłącznie dla nowych inwestycji?

Jeszcze do niedawna możliwe było otrzymanie białych certyfikatów za przeprowadzone przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w firmie z własnych środków. Obecnie uległo to zmianie i o białe certyfikaty można wnioskować wyłącznie z planowanymi i nierozpoczętymi inwestycjami. Wniosek składać trzeba do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeszcze przed wybraniem wykonawcy/zamówieniem konkretnych urządzeń. Warto mieć na uwadze to, że świadectwo efektowności energetycznej łączy się z innymi środkami pomocowymi, co pozwala na zintensyfikowanie ilości przewidzianych środków. Oczywiście należy mieć na uwadze to, aby nie przekroczyć maksymalnego progu pomocy inwestycyjnej.

Zanim przedsiębiorca złoży wniosek do URE, musi zlecić wykonanie audytu energetycznego, a dokument potwierdzający jego przeprowadzenie trzeba dołączyć w załączniku do wniosku. Ze zgłoszonej inwestycji, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie białego certyfikatu, musi wynikać, że realizacja modernizacji/wymiany przyniesie średnioroczne oszczędności energii finalnej w wysokości minimum 10 ton.

źródło: https://wysokienapiecie.pl/20234-biale-certyfikaty-mialy-wspomagac-efektywnosc-energetyczna-na-razie-wymagaja-pomocy/