Energia Dla Ciebie

Czym są Odnawialne Źródła Energii?

OZE to takie źródła energii, które samoistnie się odnawiają. Na szczęście przez cały czas metody wykorzystania źródeł odnawialnych są ulepszane. W efekcie można korzystać z energii wiatru, słońca, wody, biomasy i energii geotermalnej. Czym dokładnie są Odnawialne Źródła Energii? Co warto o nich wiedzieć?

Odnawialne Źródła Energii

W ostatnich latach w naszym kraju odnotowujemy wzrost zainteresowania OZE (więcej na E.ON). To niewyczerpalne zasoby, które daje nam natura i środowisko. Pamiętajmy o tym, że Odnawialne Źródła Energii pozwalają uzyskiwać energię czystą i dbać o przyrodę.

Zasoby są  tutaj niewyczerpalne i odnawiają się w dosyć krótkim okresie. Faktem jest, że są znacznie mniej szkodliwe dla otoczenia niż nieodnawialna energia. Przepisy prawne dotyczące tej definicji zawarto z Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Najważniejsze kwestie wskazują na zasady i warunki pozyskiwania energii z OZE oraz plany rozwoju w tej dziedzinie. 

Wykorzystanie OZE w Polsce

OZE

Okazuje się, że funkcjonowanie każdej gałęzi gospodarczej w naszym kraju opiera się na wykorzystaniu energii. Ma ona na celu zasilać urządzenia i ułatwiać wykonywanie wielu zadań. Istnieją następujące rozwiązania, które są stosowane w Polsce:

  • Energia wiatru – bazuje na zastosowaniu wiatraków z turbinami wiatrowymi. Mają one za zadanie zamieniać energię kinetyczną na elektryczną w trakcie ruchu obrotowego. 
  • Energia słońca – ma ogromny potencjał. Jest wykorzystywana głównie do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Pozyskiwanie odbywa się za pomocą fotowoltaiki.
  • Energia geotermalna – jest to energia cieplna wnętrza Ziemi. Gromadzi się w wodach i skałach, stanowiąc głównie źródło energii cieplnej. Pamiętajmy o tym, że wodę geotermalną wykorzystujemy pośrednio lub bezpośrednio. 
  • Energia wody – jest najpopularniejszym rodzajem OZE. Zasoby pozyskujemy ze śródlądowych wód, dzięki czemu w Polsce działają elektrownie wodne. Energia mechaniczna wody jest tutaj zamieniana na elektryczną. 
  • Energia biomasy – odznacza się wykorzystaniem substancji pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, ulegających biodegradacji. To przykładowo pozostałości oraz odpady z rolnictwa, przemysłu i gospodarstw domowych. 

Jak widać, OZE występuje w wielu różnych wersjach.