Energia Dla Ciebie

Elektrownie wiatrowe – wady i zalety

elektrownia wiatrowa

Elektrownie wiatrowe, są urządzeniami zmieniającymi energię ruchu masy powietrza w kinetyczną energię obrotowego ruchu wirnika w elektrowni. Wirnik złączony z generatorem, może wytwarzać elektryczną energię. Jej ilość zależna jest od efektywności oraz wielkości turbiny, jak i prędkości wiatru uwarunkowanej klimatycznymi czynnikami. Większość spośród pozwoleń na wybudowanie wiatrowych elektrowni, wydaje się mimo protestów okolicznych mieszkańców. Celem uzyskania zgody na przeprowadzenie takiej inwestycji, inwestorzy muszą występować do gmin o wypis z miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania albo w wypadku ich braku o ustalenie warunków zagospodarowania oraz zabudowy terenów. Protesty odnośnie elektrowni wiatrowych, odbywają się z uwagi na ich pewne wady. W poniższym artykule, postaramy się opisać minusy takich inwestycji, jak i ich plusy.

Zalety elektrowni wiatrowych

Najczęściej pośród zalet elektrowni wiatrowych, wymienia się:

  • brak toksycznych odpadów, które są szkodliwe dla przyrody,
  • brak zanieczyszczeń,
  • pojedyncze turbiny zajmują znacznie mniej miejsca, aniżeli tradycyjne elektrownie, przy czym mogą wytworzyć takie same ilości energii,
  • wiatraki umożliwiają obniżenie ilości emitowanego dwutlenku węgla, jak i ograniczenie związanych z tym kosztów,
  • gleba wokół turbin, może zostać wykorzystana pod uprawę roślinności.

Wady elektrowni wiatrowych

Poza zaletami, elektrownie wiatrowe mają także pewne wady:

  • szum mający niską częstotliwość wytwarzany przez turbiny, jak i niesłyszalne dla ludzkiego ucha infradźwięki, które powodują między innymi przemęczenie,
  • degradacja krajobrazu będąca zagrożeniem dla ptactwa,
  • spadek wartości nieruchomości w niedalekiej odległości od turbin,
  • energia uzyskiwana z wiatru nie jest wcale tańsza,
  • wytwarzana energia, musi najpierw trafić do elektrowni,(tam jest gromadzona, a dopiero później udostępniana odpłatnie) bowiem według przepisów jej bezpośrednie wykorzystanie nie jest zgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem.

Więcej o zaletach, wadach i opłacalności elektrowni wiatrowych we wpisie: https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/elektrownie-wiatrowe-jak-dzialaja-i-czy-warto-w-nie-inwestowac