Energia Dla Ciebie

Fotowoltaika dla firm – rozliczenie

Przedsiębiorcy coraz częściej myślą o ograniczeniu kosztów związanych z wydatkami na prąd, dlatego coraz częściej firmy decydują się na rozwiązania, które kładą nacisk na energooszczędność. Nadzwyczaj często wybierane są inwestycje fotowoltaiczne, które wiążą się z wydatkiem. Jednak warto wiedzieć jak fotowoltaika dla firm przedstawia się jeśli chodzi o rozliczenie tego typu instalacji i czy niosą za sobą spore oszczędności.

Czy inwestycje w fotowoltaikę można wrzucić w koszty firmy?

Instalacja paneli fotowoltaicznych jest to inwestycja na wiele lat, chociaż obarczona jest sporym wydatkiem to zwraca się dość szybko i generuje wysokie oszczędności dla firmy. Warto wiedzieć, że zakup instalacji fotowoltaicznej jest to wydatek firmowy. Należy pamiętać, że z takiej inwestycji istnieje możliwość odliczenia pełnego VAT-u, czyli wynoszącego 23%. Tego typu instalacja jest uznawana jako koszt w firmie, dlatego powstaje pewnego rodzaju oszczędność w związku z możliwością odliczenia od podatku dochodowego. Kolejną bardzo istotną kwestią jest sytuacja, kiedy fotowoltaika dla firm są środkiem trwałym. To oznacza, że w koszty można wrzucić rozłożenie w czasie wartości nabycia paneli, dlatego w takiej sytuacji miesięczne odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt firmy, co jest kolejnym ogromnym atutem.

fotowoltaika dla firm rozliczenie

Fotowoltaika dla firm jak działa rozliczenie

Rozliczenie fotowoltaiki dla firm w czasie kiedy istnieje mniejsze zapotrzebowanie opiewa na 80% odbioru wprowadzonej energii przy założeniu instalacji do 10 kW mocy. Z kolei dla większej instalacji, wynoszącej powyżej 10 kW (do 50 kW) można odebrać 70% wprowadzonej energii, dlatego przy rozliczeniu należy wziąć pod uwagę maksymalne możliwości odbioru energii. Należy mieć także na uwadze w jaki sposób zaksięgować zakup fotowoltaiki. Tego typu instalacja księgowana jest jako środek trwały, dlatego podczas rozliczenia należy ją ująć w bilansie firmy w odpowiedniej pozycji, która obejmuje aktywa trwałe. Panele fotowoltaiczne są klasyfikowane jako system w grupie 6 o rodzaju 669 kśt.

Jak można zauważyć instalacja paneli fotowoltaicznych jest to niezwykle atrakcyjna forma inwestycji dla każdej firmy, ponieważ szybko można liczyć na możliwość wygenerowania oszczędności oraz zysk z przeprowadzanej inwestycji.