Energia Dla Ciebie

Jak obniżyć koszty związane z opłatami za prąd

Wiadomości dotyczące wzrostu cen za energię elektryczną zawsze elektryzują i wywołują bardzo duże poruszenie. Każda polska rodzina korzysta z prądu z sieci elektrycznej. Każda duża firma również wykorzystuje dokładnie tą samą energię. Wciąż tylko niewielki odsetek gospodarstw ma dostęp do własnej energii, na przykład z systemów fotowoltaicznych. Jak zatem można obniżyć koszty związane z opłatami za prąd, jeżeli w najbliższym czasie nie planuję się zostać producentem energii ze źródeł odnawialnych?

Kompensacja mocy biernej

kompensacja mocy biernej

Rachunki za prąd to nie tylko rachunki uwzględniające rzeczywiście wykorzystają energię elektryczną. Jeżeli cały rachunek za prąd rozłożyło by się na czynniki pierwsze, można znaleźć tam również informację o opłatach za tak zwaną energię bierną. W przypadku niektórych gospodarstw domowych czy też zakładów przemysłowych, zasilane za pomocą prądu maszyny i urządzenia muszą do swojego rozruchu wykorzystać energię bierną. Nie jest to zatem prąd w rozumieniu klasycznym, ale również rodzaj energii, za którą należy w przyszłości zapłacić. W niektórych sytuacjach koszty poboru tego typu energii są naprawdę wysokie. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju zakładów przemysłowych, w których wykorzystuje się urządzenia takie jak na przykład transformatory czy silniki asynchroniczne. Aby koszty i opłaty za moc bierną były niższe, należy zastosować konkretne rozwiązania w postaci urządzeń, które wytwarzają dodatkową moc bierną.

Dodatkowe źródła mocy biernej

To właśnie zainstalowanie odpowiednich dodatkowych źródeł mocy biernej, która potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania różnych maszyn i urządzeń, może znacząco obniżyć koszty związane z rachunkami za prąd. Najczęściej używane urządzenia do kompensacji mocy biernej, to między innymi kondensatory lub baterie kondensatorów. Bardzo ważnym zadaniem jest zatem odpowiedni sposób projektowania instalacji elektrycznej, tak by pojawiły się w niej urządzenia mogące kompensować moc bierną. W innym przypadku, w bardzo wielu różnych zakładach przemysłowych, będą utrzymywać się wyjątkowo wysokie opłaty za prąd.