Energia Dla Ciebie

Prąd ze słońca – jak to możliwe?

Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne o temperaturze rzędu 5700K. Tuż przed wejściem w atmosferę jego moc promieniowania szacowana jest na 1367 W/m2 powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część energii jest pochłaniania i odbijania przez atmosferę, a reszta trafia na ziemię.

Wielkość energii uzależniona jest m.in. od szerokości geograficznej oraz od czynników pogodowych. W Polsce jest to średnio 3500 Mj m.kw/rok na poziomą powierzchnię, co daje odpowiednik 110 kg paliwa umownego. Aby uzyskać prąd ze słońca trzeba posiadać ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa fotowoltaiczne
Najczęściej do produkcji ogniw półprzewodnikowych wykorzystuje się krzem. Wykonane z niego ogniwa posiadają sprawność elektryczną rzędu 16%. Takie ogniwa składają się z płytki wykonanej z półprzewodnika, która posiada złącze P-N. W jej strukturze występują pola elektryczne. Kiedy na ogniwo pada światło słoneczne, powstaje para nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, które zostają rozdzielone przez pole.

Rozdzielone ładunki powodują powstawanie w ogniwie napięcia. Ogniwa łączone są na ogół w większe moduły, a te w całe układy. Zainstalowane na dachu mogą dawać prąd wykorzystywany bezpośrednio w danym budynku. Oprócz tego można go też magazynować w bateriach lub odprowadzać do większej sieci elektrycznej.

Prąd ze słońca – czy to się opłaca?
1 metr kwadratowy modułu fotowoltaicznego zapewnia oświetlenie żarówki o mocy 125W. Przy założeniu, że średnie zapotrzebowanie dla budynku jednorodzinnego wynosi od 8 do 15 kWh, to instalacja modułów o powierzchni 80 m2 może dać 10 kWh. Instalacje fotowoltaiczne dzieli się na dwa typy. Są to instalacje off-grid (wyspowe) oraz on-grid (podłączone do sieci).

W tym pierwszym przypadku nadwyżki energii idą do akumulatorów i wykorzystywane są po zachodzie słońca. W drugiej sytuacji wszystkie nadwyżki trafiają do większej sieci energetycznej, a więc są po prostu odsprzedawane dalej. Wybór to w dużej mierze kwestia gustu, ale częściej spotkać można instalacje wyspowe.