Energia Dla Ciebie

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Głównym przedmiotem handlu na rynku energii, zarówno w Polsce jak i za granicą, jest energia elektryczna, jednak należy do niego również gaz ziemny, ciepłownictwo oraz paliwa płynne. Podmioty gospodarcze, działające na rynku energii elektrycznej zobligowane są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne”, któremu bezpośrednio podlegają. Zgodnie z literą prawa ustawy „Prawo energetyczne” usługodawcy zobowiązani są do rozdzielenia rozliczenia kosztów energii oraz jej przesyłu. Jak wygląda rynek energii w Polsce?

Prawo energetyczne

Wraz z wejściem w życie przepisów Prawa energetycznego, w kwietniu 1997 r., wytwarzanie i handel energią elektryczną straciły charaktery monopolu, a energia stała się towarem. Demonopolizacja energetyki wpłynęła na jej podział na sektory:

  • wytwarzanie,
  • przesył,
  • dystrybucję i handel.

Wprowadzenie konkurencji na rynek energii w Polsce skutkować miało racjonalizacją cen energii elektrycznej. Rynek energii podzielić można na rynek hurtowy i detaliczny. Na rynku hurtowym energię elektryczną można kupować w tzw. kontraktach bilateralnych od jej bezpośrednich wytwórców. Uczestniczą w nim spółki obrotu energią, elektrownie oraz domy maklerskie. W rynku detalicznym natomiast udział biorą gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa gospodarcze.

Dystrybucja energii w Polsce

Polska została podzielona na obszary energetyczne, którym przypisany został określony dostawca prądu. Na polskim rynku energii funkcjonuje jedynie kilku dystrybutorów energii: Energa, Enea, PGE, Tauron oraz Innogy Stoen Operator. Co więcej, do niedawna nie było możliwości zmiany przypisanego do danego regionu dostawcy prądu. Wraz z liberalizacją prawa, odbiorcy energii elektrycznej uzyskali możliwość wyboru dystrybutora. Wpływ na zmiany miało rozpoczęcie działania zasady TPA, która umożliwia korzystanie z sieci energetycznej podmiotom, nie będącym jej głównym wytwórcą. Mowa o gospodarstwach lub firmach produkujących prąd ze źródeł energii odnawialnej.

Źródło:
http://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Dokumenty/O-Firmie/Publikacje-Rynek-energii-elektrycznej/Raport_o_Rynku_Energii_w_Polsce.pdf