Energia Dla Ciebie

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej – czym są i do czego się odnoszą?

Obecnie wiele krajów Unii Europejskiej i nie tylko wspierają korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Okazuje się bowiem, że to właśnie OZE nazywane są rozwiązaniem przyszłości i w najdalszych wizjach można wyobrazić sobie całkowite odejście od kończących się zasobów energetycznych. Unia Europejska dokłada więc wszelkich starań do tego, by rozpropagować odnawialne źródła energii i wspierać tych producentów, którzy zdecydują się z nich skorzystać. Jednym z dowodów są świadectwa pochodzenia – czym one są i do czego się odnoszą?

Czym są świadectwa pochodzenia energii elektrycznej?

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej to coraz częściej poruszane zagadnienie nie tylko w mediach, ale także i pomiędzy dostawcami i producentami prądu. Z założenia miał być to dokument, który jednocześnie przyczyni się do gwałtownego rozwoju OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Łatwo więc można się domyślić, że świadectwa pochodzenia są dowodem na to, że dana energia została wytworzona całkowicie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł, a jej wyprodukowanie nie wiązało się jednocześnie z emisją do atmosfery szkodliwych substancji. Świadectwa pochodzenia często nazywane są także zielonym certyfikatem – z tym wyjątkiem, że dla energii wytworzonej z biogazu wydawane są tzw. świadectwa błękitne. Świadectwa pochodzenia wydawane są analogicznie jedynie tym producentom energii elektrycznej, którzy wyprodukowali ją zgodnie z zasadami ekologii i nie przyczynili się tym samym do dewastacji środowiska naturalnego. By dowiedzieć się więcej, odwiedź: https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/mechanizmy-wsparcia-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel

świadectwa pochodzenia energii

Świadectwa pochodzenia i wsparcie producentów energii korzystających z OZE

Jak zostało to już wspomniane, świadectwa pochodzenia miały wspierać producentów energii elektrycznej, którzy aktywnie korzystają z odnawialnych źródeł energii. Okazuje się, że faktycznie może ono nieść szereg korzyści, które przejawiają się chociażby w możliwości wycenienia energii nieco wyżej, niż ogólnie przyjęte stawki. Co ciekawe, świadectwa pochodzenia energii elektrycznej przyznawane są przedsiębiorcom, który wytwarzają prąd nawet w mikroinstalacjach, czyli np. posiadają fotowoltaikę, czy niewielkie elektrownie wiatrowe. Raz wydane świadectwo pochodzenia, które wspiera producentów „ekologicznej” energii, obowiązuje przez kolejnych 15 lat.