Energia Dla Ciebie

Zalety energii słonecznej

Ze względu na rosnące zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpujące się zasoby nieodnawialnych źródeł energii coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne sposoby pozyskiwania energii. Jednym z nich jest energia słoneczna. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju energii i korzyści idących z nią w parze.

Niewyczerpane źródło energii

Największą zaletą energii słonecznej jest fakt, że nie jesteśmy w stanie jej wyczerpać, jak ropy naftowej i gazu ziemnego. Dlatego też wiele osób uważa ją za idealne źródło pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Słońce będzie świecić z całą pewnością jeszcze przez miliard, a nawet kilka miliardów lat, dlatego jest ono niewyczerpanym źródłem energii.

Wszechobecność

Słońce oświetla cały glob, dlatego energia pochodząca ze Słońca (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/energia-ze-slonca-pakiety) dociera wszędzie. Nie trzeba jej zatem przewozić ani wydobywać jak ropy czy węgla, można z niej korzystać bez względu na to, gdzie znajduje się dane państwo lub miasto. Warto pamiętać, że jej ilość docierająca do danego miejsca na ziemi zależy od szerokości geograficznej, pory roku i dnia.

Bezpieczeństwo dla środowiska

W porównaniu do energii pochodzącej z innych źródeł (np. z biomasy, węgla, ropy), energia słoneczna nie ma praktycznie żadnego wpływu na środowisko. Jej przetwarzanie nie oddaje do atmosfery szkodliwych gazów, jak dwutlenek węgla ani nie zanieczyszcza środowiska ściekami i odpadami stałymi. Właśnie ze względu na swoją neutralność dla środowiska uważana jest za energię przyszłości.

Na użytek prywatny i przemysłowy

Energię słoneczną przetwarzają już liczne elektrownie słoneczne na świecie, przerabiając ją na prąd i dostarczając do odbiorców. Jednak jej kolejną ogromną zaletą jest fakt, że przy pomocy paneli fotowoltaicznych można korzystać z niej na własny użytek w domu lub w firmie. Może ona stanowić główne źródło energii elektrycznej lub być wsparciem pozwalającym na obniżenie rachunków. Jak widać to kolejny powód, by uznać energię słoneczną na skuteczną i bezpieczną alternatywę na innych źródeł energii.